ازون چگونه ویروس کرونا را از بین می‌برد؟

 

دانشمندان ژاپنی اثبات کردند ۰/۰۵ تا ۰/۱ قسمت در میلیون (ppm) از گاز ازن که این تراکم برای انسان غیر زیان‌آور است، می‌تواند به راحتی کووید ۱۹ را نابود کند. محققان در آزمایش‌های خود توانستند در مدت ۱۰ ساعت، ۹۰ درصد ویروس‌های کرونا را در محیط با گاز ازن رقیق نابود کنند.

تاکایوکی موراتا، مدیر این تحقیقات اعلام کرد: می‌توان از این روش برای کاهش آلودگی در سیستم حمل و نقل عمومی بهره گرفت.

در اطراف کرونا ویروس  جدید، دو نوع گلیکوپروتئین ، NA (نورآمیلاز) و HA (هماگلوتینین) به صورت سنبله‌ای مرتب شده‌اند. و دو نوع پروتئین ژن، RNA (اسید ریبونوکلئیک) را احاطه می‌کنند که باعث محکم شدن آن در مرکز ویروس می‌شود. ازن به دلیل واکنش با پروتئین و اسید نوکلئیک است که وارد آن می‌شود و حتی ازن قادر است ژن ویروس را نیز از بین ببرد، بنابراین حتی ویروس‌های مقاوم به دارو نیز می‌توانند به راحتی غیرفعال شوند.آخرین محصولات