بررسي کاربرد ازن در نگهداري خرما

 

خرما به عنوان يک ماده غذايي با ذخيره انرژي بالا در سراسر جهان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. ايران يکي از بزرگترين توليدکنندگان خرما با توليد متوسط سالانه بيش از يک ميليون تن مي‌باشد. يکي از مشکلات توليد کنندگان خرما، صدمات ناشي از آفات انباري از جمله کپک، مخمر و لارو مي‌باشد. به طور معمول، متيل‌برومايد و فسفين براي ضدعفوني کردن خرما مورد استفاده قرار مي‌گيرند ولي اثرات سمي جانبي ناشي از اين ضدعفوني کننده‌ها باعث شده است که محققان صنايع غذايي، مواد امن‌تري را براي ضدعفوني مورد بررسي قرار دهند. در سال 1997، ازن به عنوان يک ضدعفوني کننده امن توسط سازمان غذا و دارو به رسميت شناخته شده و در بسياري از کشورها براي تماس مستقيم با مواد غذايي، مجاز اعلام گرديد. مطالعه حاضر مروري بر مطالعات انجام شده در خصوص جايگزيني ضدعفوني کننده هاي معمول با ازن براي کاهش بار ميکروبي، بهبود کيفيت، افزايش مدت زمان ماندگاري محصول مي‌باشد. نتايج نشان مي‌دهد ازناسيون يک متد مناسب براي کاهش بار ميکروبي و افزايش مدت زمان نگهداري خرما مي‌باشد.

منبع: https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=20636

پایگاه اطلاع‌ رسانی جهاد دانشگاهیآخرین محصولات