نقش ازن در واکنش استرلیزه

 

 ازن (O3)يا آلوتيپ سه اتمي اكسيژن، يك گاز ناپايدار است كه به طور وسيع به منظور ضدعفوني و اكسيداسيون مورد استفاده قرار گرفته است. ازن، قدرت حلاليت نسبتا خوبي در آب دارد، به طوري كه در مقايسه با اكسيژن در حدود 20 برابر قابليت حلاليت بيشتري دارد. ازن يك اكسيدكننده پروتوپلاسم است كه برروي گروه‌هاي سولفيدريل از اسيدآمينه‌هاي موجود در پروتئين‌هاي باكتري تاثير گذاشته و موجب اختلال در فعاليت‌هاي آنزيمي سلول مي‌شود. گاز ازن ميتواند كپك‌ها، باكتري‌ها و ويروس‌ها را تخريب كند.

یکی از مهمترین مکانیسم عمل ازن در فرایند استرلیزه کردن است که با از بین بردن مولکولهای زنده غشاء‎‌ی سلولی باکتری‌ها و دیواره آن‌ها، پروتئین‌ها، فسفولیپیدها و اسیدهای چرب اشباع نشده توسط اکسید کردن انجام می‌شود. ازن به راحتی محلول در چربی می‌باشد. به همین علت از کار انداختن باکتری‌ها توسط ازن عمدتا از طریق ترکیب آن با چربی‌ها و پروتئین‌ها می‌باشد. در برخی موارد تخریب DNA نیز می‌تواند صورت پذیرد.

 

در یک سری تصاویر ثبت شده توسط میکروسکوپ الکترونی می‌توان مرگ باکتری Bacillus subtilis را مشاهده نمود. پس از اضافه کردن ازن، باکتری تقریبا بلافاصله از کار می‌افتد. ابتدا صدمات وارده بر دیواره باکتری و روی غشاء ملاحظه می‌شود که سرانجام باکتری متلاشی شده و منجر به مرگ آن می‌گردد.آخرین محصولات