نقش گاز ازن در خوشبوسازی و تصفیه‌ی هوای محیط

دستگاه تصفیه هوا با فناوری ازن، با تزریق گاز ازن (o3) به هوا باعث ضدعفونی و بوزدایی محیط می‌گردد.

انسان در هر دقیقه به ۶ لیتر هوای پاک نیاز دارد؛ با توجه به این موضوع و اهمیت داشتن کیفیت هوا، ازن با موفقیت کامل هوای پاک و فرح بخش را برای اطرافیان فراهم می کند.

ازن ژنراتور تصفیه هوا قادر است تمامی میکروب‌های موجود در هوا را در کمتر از ۲۰ دقیقه از بین ببرد و در مقایسه با دیگر اکسیدکننده‌ها در مرتبه اول قرار بگیرد.
ازن به ذرات ریز چسبیده و مواد مضر را اکسید کرده و از بین می برد و استریل می‌کند. فضاهای کثیف را با یون‌های منفی و ازن تصفیه می‌کند. هوای تازه‌ی جنگل‌ها و موارد مشابه حاوی یون‌های منفی است.

ازن در از بین بردن بوی مزمن مانند بوی سیگار، تنباکو، بوی بدن، بوی حیوان خانگی و بوی زباله موثر است. فابل استفاده برای سرویس بهداشتی، اتومبیل، اتاق کودک، اتاق حیوانات خانگی و... هرچه فضا کوچکتر باشد، محیط مورد نظر شما تمیزتر می‌شود. گاز ازن در بیمارستان‌های حیوانات و پانسیون‌های حیوان خانگی نیز قابل استفاده است. ازن خوشبو کننده است که با فضای داخلی تداخل ندارد. نه تنها هوا را بوزدایی می‌کند ، بلکه هوا را نیز تمیز می‌کند!

آخرین محصولات