طراحی مولد و شبیه سازی

 

ابزارهای علمی مورد استفاده در صنعت منبعی برای آزمایش و خلاقیت هستند. این ابزار‌ها تعاملات خلاقانه بین انسان و ماشین، دست‌ها و الگوریتم‌ها را تقویت می‌کنند و هنر طراحی را با مزایای غیرقابل انکار انطباق علمی و امکان‌سنجی صنعتی و ایجاد الگوها و اشکال غیرمنتظره تغییر می‌دهند.

برای مثال Biomimicry از فرآیندهای طبیعی در طراحی فنی و صنعتی تقلید می‌کند. به عبارت دیگر، Biomimicry الهام گرفتن از طبیعت برای نوآوری است.

 

داده‌ها به مواد خلاقانه تبدیل می‌شوند. شبیه‌سازی، می‌تواند در مراحل اولیه برای کمک به تصمیم‌‌گیری و ساخت و مبادله مورد استفاده قرار گیرد.

شبیه‌سازی به طور اساسی، پارامترهای ضروری برای دنبال کردن و تعیین مسیرهای خلاقانه‌ی فرآیندهای طراحی را تغییر می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر یا ارجاع سفارش با ما تماس بگیرید.