تحلیل مهندسی

 

پس از آن که طراحی سه بعدی پروژه‌ای انجام گردید به منظور درک بهتر عملکرد و بهبود طراحی، شبیه سازی و تحلیل انجام می‌پذیرد. استفاده از نرم‌افزارهایی نظیر CATIA، ANSYS و Solidworks به منظور انجام آزمون‌های فنی در فرایند طراحی محصول موثر است.

 

برخی از خدمات تحلیل مهندسی:

تحلیل تنش، کرنش، واپیچش

تحلیل ارتعاشات

تحلیل انتقال حرارت و توزیع دما

 


نظراتـــــ