مینی کیس هدا

مینی کیس هدا
مینی کیس هدا
مینی کیس هدا
مینی کیس هدا

جعبه‌های کوچک و مستحکم تولیدی شرکت توسعه دانش هوادریای آسیا با نام تجاری مینی کیس هـدا ارائه مـی‌شود. مینی کیس هدا دارای ساختـاری ساده و در نتـیجه انتخابـی مناسب و ارزان برای کیس‌بندی سیستـم‌های الکـترونیکی خواهد بود. دقت و کیفیت جعبه‌های هدا تا کنون توانسته رضایت مشـتریان را به خوبی جلب نماید.